ΥΠΕΣ:Τελικά αποτελέσματα Δήμου Παιονίας.

ΥΠΕΣ:Τελικά αποτελέσματα Δήμου Παιονίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Δημοτικές εκλογές – Εκλογή προέδρου-εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και συμβούλων τοπικών κοινοτήτων.

Για τις τοπικές κοινότητες ισχύουν τα παρακάτω:
Πρόεδρο 3 μελούς συμβουλίου έχουμε στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ενώ εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας στις κάτω των 300 κατοίκων.

Άρθρο 80 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87, 
Πρόγραμμα Καλλικράτης
1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος  στην απόφαση της ανακήρυξης.

Άρθρο 37 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87, 
Πρόγραμμα Καλλικράτης
1. Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.
π.χ. Τοπική κοινότητα Κάρπης:
Έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών: 356
Διαιρούμε με το 4 ( 3 έδρες + 1 ) και βγαίνει το εκλογικό μέτρο που είναι 89.
Παιονία Ισχυρή: 222 : 89 = 2,5, άρα 2 έδρες
Παιονία της Προόδου: 101 : 89 = 1,1, άρα 1 έδρα

Πηγή: http://www.kallikratis.eu/programma-kallikratis/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου